Bokningsvillkor

Allmänt
Om inte någon särskild överenskommelse har träffats gäller följande regler.

Beställning och bekräftelse
En beställning är bindande i och med att den bekräftats.
Detta kan skeskriftligen eller via E-post.
OBS! Spara bekräftelsen och det bokningsnummer och övrig kontakt information som medföljer.
Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, e-post, telefonnummer, antal deltagare och önskat datum.

Avbokning och utebliven ankomst

Avbokningsregler.
Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 18.00 dagen före ankomstdag, får du betala för hela bokningen.
Om Boqvist Natur & Fritid har haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta dessa.

Betalning
För grupparrangemang/företagsarrangemang gäller förskottsbetalning, 20% av totalbeloppet, oss tillhanda senast 10 dagar före avtalat datum.
Detta belopp avräknas från den slutliga räkningen.
Om du avbeställer en sådan aktivitet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, 6 dagar före avtalat datum, har
Boqvist Natur & Fritid rätt att behållaså stor del av bokningsavgiften/förskottsbetalningen att det täcker de kostnader som uppstått till följd av bokningen.
I övrigt gäller att räkningen skall betalas när du får den, oftast vid avslutat aktivitet, till Boqvist Natur & Fritid.

Uppgiftshantering
De kontaktuppgifter som kommer oss till handa sparas i max 1 år, vill Ni inte att vi under den tiden skickar nyhetsbrev ber vi Er att kryssa för rutan "Nej tack " i bokningsformuläret under rubriken Nyhetsbrev.